STRONA W BUDOWIE

ZAPRASZAMY WKRÓTCE

Kontakt:
info@rightshot.pl

RIGHTSHOT Sp. z o.o
ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk

KRS: 0000789115 // NIP:5842784660

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO [GD.VII NS-REJ.KRS/11100/19/207] Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN